Afkortingen

Fotovoltaïsche cel

In aanwezigheid van het licht, produceert een fotovoltaïsche cel stroom onder het fotovoltaisch effect. Het gaat hier om de kleinste productie-eenheid van gemaakte stroom vanaf de siliciumplaatjes of gelaagde dunne films. Zij is samengesteld uit een ondersteuningsmateriaal en uit geleidende materialen. Meerdere fotovoltaïsche cellen aaneengesloten maken een fotovoltaïsche module.

Gelijkstroom

De fotovoltaïsche cellen produceren gelijkstroom. Hier gaat het om elektrische stroom die altijd in dezelfde richting circuleert van de positieve pool naar de negatieve pool.

Wisselstroom

De intensiteit van de stroom is afwisselend positief en negatief gedurende een bepaalde periode. De frequentie van de periodes worden gemeten in Hertz. Meestal is dat voor Europa: 50Hz, of 50 oscillaties in 1 seconde.

By-pass diode

Is een halfgeleidend bouwelement die de elektrische stroom afleidt in geval van schaduw of schade aan de fotovoltaïsche module.

Generator

Verschillende aaneengesloten modulen tussen elkaar, inclusief de overeenstemmende kabels en de montageapparaten, worden beschouwd als fotovoltaïsche generator.

Integratie

Dit zegt men wanneer de fotovoltaïsche generator, naast de elektrische productie, ook een technische of architecturale functie inneemt die belangrijk is voor de bouw. Op een dak bv : dakelementen worden vervangen door een fotovoltaïsch systeem. Deze vervult dan 2 functies : elektriciteitsfabricage en de dichtheid van het dak.

Intensiteit

Hoeveelheid elektriciteit die een gelijkstroom debiteert gedurende de eenheidstijd, wordt in Ampère (A) gemeten.

Schaduw

De directe zonnestraal wordt vermindert door een obstakel, zoals bv een schoorsteen, een boom of een antenne. De geprojecteerde schaduw creëert een verlies van het rendement van het fotovoltaïsch systeem.

Omvormer

De fotovoltaïsche modulen produceren gelijkstroom. Wanneer de stroom in het publieke elektrische net moet binnen treden, moet hij eerst in wisselstroom omgevormd worden met behulp van een omvormer die 220V met 50Hz oplevert.

Photo Voltaïsch (kortweg PV)

Is de techniek waarmee de zonne-energie omgevormd wordt door de zonnecellen naar elektrische energie (= stroom).

Rendement

Het rendement komt overeen met het gerealiseerde werk in een bepaalde tijdseenheid. Eenheid W (watt) of kW (kilowatt)

Silicium

Chemisch element, dat vier verbindingen met andere atomen kan aangaan. Silicium is de halfgeleider die tot nu toe voor zowel de halfgeleiderindustrie als de PV systeemtechniek het belangrijkst is. De grondstof siliciumdioxide (zand) kan tot monocristalijne-, polycristalijn- of amorf silicium worden verwerkt.

String (Modulstring)

Aanduiding voor meerdere in serie geschakelde zonnecellen van een module.

Wattpiek (Kortweg Wp)

Eenheid van het maximaal vermogen van een zonnecel of zonnepaneel, getest onder standaard omstandigheden. Deze voorwaarden zijn: instraling van 1.000 Watt/m2 met een gespecificeerd spectrum van licht, bij een celtemperatuur van 25 °C (dus niet de omgevingstemperatuur) en een air mass van 1,5. De prijzen van de modulen zijn meestal uitgedrukt in Wp.

FAQ

  • Fonctionnement
  • Questions financières
  • Bibliothèque technique
  • Lexique

Nos Services

  • Etude gratuite de votre future installation avec nos spécialistes
  • Garantie d'un service complet
  • Délai rapide et plus encore...

Contact Wattsol

Adresse :
95, Rue de l'Abbaye
4040 Herstal (ZI des Hauts Sarts)

Téléphone / email :
04/248.83.53
info@wattsol.be