FAQ

Werkingsprincipe fotovoltaïsche installatie

 1. De fotovoltaïsche modulen veranderen direct de zonnestraal in elektriciteit (gelijkstroom).
 2. Een omvormer verandert de geproduceerde stroom door de modulen in wisselstroom compatibel met de netdistributie van elektriciteit.
 3. Vanaf het moment dat U meer produceert dan u verbruikt, zal het overige dan in het net geïnjecteerd worden
 4. Uw teller achteruit zal tellen. Deze zal uw elektriciteitsfactuur doen dalen.
 5. Men vult zijn installatie aan met een teller voor de groenstroomcertificaten.

FAQ

 • Fonctionnement
 • Questions financières
 • Bibliothèque technique
 • Lexique

Nos Services

 • Etude gratuite de votre future installation avec nos spécialistes
 • Garantie d'un service complet
 • Délai rapide et plus encore...

Contact Wattsol

Adresse :
95, Rue de l'Abbaye
4040 Herstal (ZI des Hauts Sarts)

Téléphone / email :
04/248.83.53
info@wattsol.be